10 Μαΐ 2006

"6:10" - Αντώνης Κορδατζάκης


Εφεξής, ο χώρος για τον εαυτό του και ο χρόνος για τον εαυτό του είναι καταδικασμένοι να εξαφανιστούν. Μόνο ένα είδος ένωσης των δύο θα διατηρήσει μια ανεξάρτητη πραγματικότητα.

Hermann Minkowski.

Η αυτοβιογραφία του φωτός, Γιώργος Γραμματικάκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης