27 Νοε 2009

Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. . .

Στον Νέστορα Ι. Πουλάκο

Το βαθύ,
το γαλανό,
το σιωπηλό,
το ομορφότερο
χαμόγελο,
το πρωινό!

Σαν περνάς τις Κυριακές στο καπηλειό του Νεγροπόντε,
απέναντι από το λιμάνι Σαλονίκη,

με ένα τσιγάρο άφιλτρο Αγρινίου,

κι μια αγκαλιά γεμάτη ζεστασιά,
σαν της φωτιάς τη φλόγα!