16 Ιουλ 2011

Κεφάλαιο Μείον Ένα

Για πάντα χαμένος. . .
στις αλυσίδες της σκέψης!