18 Ιουν 2013

Αρσενική Πόρνη

                                                            Stratos Prousalis photography

Ζωή
Αδιέξοδο
Άσπρο
Μαύρο
Υποφωτισμένο
Στην κοιλάδα των σοφών
Φύτεψα μια ελπίδα
Την πότισα με το χάδι του χρόνου
Πέρασαν
Χειμώνες
Καλοκαίρια
'Εγινε δέντρο
Δεν κάρπισε ποτέ.

Στράτος Π.