16 Ιουλ 2013

Αρσενική Πόρνη


Συμβατική ζωή
Μεγάλωσα
Συμβατική κραυγή
Επαναστάτησα
Συμβατική τελευταία πνοή
Πέθανα
Ψάξε για τους βόλους σου
Τους ξεχασμένους
Πιάσε μου το χέρι
Φεύγω
Για τη χώρα του Ποτέ.

Στράτος Π.