3 Σεπ 2013

Αρσενική Πόρνη


Μ' αρέσουν οι ουλές μου
Αυτές στο πρόσωπο
Στην πλάτη
Κι εκείνες στο μυαλό
Έτσι μ' έμαθαν να λέω
"Τα χρόνια της πλάνης πέρασαν
Έμαθα πια να ζω
Στην άρτια
Συγκροτημένη
Θεοφοβούμενη
Κοινωνία σας"
Ξυπνώ
Δούλος
Προσεύχομαι
Στους θεούς σας
Κοιμάμαι
Δούλος
Δεν ονειρεύομαι
Διατάξτε!

Στράτος Π.