5 Νοε 2013

Αρσενική Πόρνη


Άκου
Πως σκούζει η Μούσα
Λίγο πριν ξεψυχήσει
Το κελί λευκό
Άδειο
Το λερώνω με μελάνι
Αυτό ξεθωριάζει
Κι εγώ ξανά απ' την αρχή
Κοίτα
Πως γεννιέται το αύριο
Καθώς το τώρα
Αργοσβήνει
Στο παραπέτασμα του μέλλοντος.


Στράτος Π.