19 Μαΐ 2015

"Shoot me..." [Ύδρα B&W, Μέρος B]
Στράτος Π.