12 Μαΐ 2015

"Shoot me..." [Ύδρα B&W, Μέρος Α]
Στράτος Π.