9 Ιουν 2015

"Shoot me..." [Ύδρα B&W, Μέρος Δ]
 Στράτος Π.