4 Φεβ 2008

"Προς το τέλος" - Ν.Ι. Πουλάκος

Ακροτελεύτια στιχάκια θα σου γράψω
πριν φύγω από κοντά σου
και πάω να συναντήσω τη μητέρα σου
και τον πατέρα σου
και τους λοιπούς συγγενείς που έφυγαν νωρίς.

Πατέρα σ’ αποχαιρετώ νωρίς απόψε
και οδηγώ τ’ αμάξι που μου χάρισες

σε μια κλειστή λάθος στροφή

κάτω στους ένδοξους κάμπους της Μάνης.

[(...)-Ψ'] 26.12