9 Δεκ 2008

Από του κόσμου κεκμηκώς την πλάνον αστασίαν..