2 Ιουν 2010

"Τα πάντα ρή-τος / This history of music and poetry : My Way " - No 65

P. Anka, J. Revaux, G. Thibault, C. Frankois
Recorded December 30, 1968, Hollywod

And now, the end is here
And so I face the final curtain
My friend, I'll say it clear
I'll state my case, of which I'm certain
I've lived a life that's full
I traveled each and ev'ry highway
And more, much more than this, I did it my way

Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do and saw it through without exemption
I planned each charted course, each careful step along the byway
And more, much more than this, I did it my way

Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall and did it my way

I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill, my share of losing
And now, as tears subside, I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say, not in a shy way,
"Oh, no, oh, no, not me, I did it my way"

For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels and not the words of one who kneels
The record shows I took the blows and did it my way!

Σαν σήμερα 2 Ιουνίου

Σαν σήμερα το έτος 1982, στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε ο μεγάλος μουσικός προπαγανδιστής Τάσος Ρήτος.

(...όλα τα υπόλοιπα δεν εχουν καμία σημασία!)